:: ข่าวประกาศ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร::

มีหัวข้อทั้งหมด 8 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 8 หัวข้อ
ลำดับที่ ชื่อข่าวประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ
16 ขอนุมัติแผนรายจ่ายงบดำเนินการ ...ดูรายละเอียด>>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองโสธร 3/04/2561 เวลา: 15:09:30 อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุสำนักง...ดูรายละเอียด>>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองโสธร 3/04/2561 เวลา: 12:36:13 ดำเนินการแล้ว
14 การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุคอมพิว...ดูรายละเอียด>>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองโสธร 3/04/2561 เวลา: 12:34:55 ดำเนินการแล้ว
13 การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุงานบ้า...ดูรายละเอียด>>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองโสธร 3/04/2561 เวลา: 12:33:25 ดำเนินการแล้ว
12 แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อ...ดูรายละเอียด>>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองโสธร 29/03/2561 เวลา: 09:05:30 อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 ส่งประกาศจังหวัดยโสธร(ขายทอดตล...ดูรายละเอียด>>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร 25/09/2560 เวลา: 15:47:15 อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 ประกาศทดสอบ...ดูรายละเอียด>>> สสอ.เมืองยโสธร 3/07/2560 เวลา: 15:50:08 ดำเนินการแล้ว
1 ทดสอบระบบการประกาศจัดชื้อจัดจ้...ดูรายละเอียด>>> ทีมงานพัฒนาเวป 5/05/2560 เวลา: 15:14:14 ดำเนินการแล้ว

[1]

#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร#

[ ]