||
 
รายการข่าวสาร/บทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ปี 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
More...
แผนงาน/โครงการ/ผลการดำนินงาน
ระบบตรวจสอบสิทธิฯ กับการดึงข้อมูลสิทธิลง Hosxp ในรพ.สต.
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารจากเครือข่ายรพ.สต.อำเภอเมืองยโสธร
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นานาสาระ
คนตัวอย่าง ธีรวัฒน์ แดงกระเบา ผอ.รพสต.

อื่นๆ
วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลสำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ประกาศแนวทางการเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๔
รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๔


ข่าวสาร/บทความ..ทั้งหมด


แนวทางการเผยแพร่ข้...อ่านต่อ


รายงานผลการดำเนินง...อ่านต่อ


ประกาศแนวทางการเผย...อ่านต่อ


วิธีการและขั้นตอนเ...อ่านต่อCovid-19แนวทางการด...อ่านต่อ

แบบสรุปรายงานผลการ...อ่านต่อ


รายงานการวิเคราะห์...อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้สอ...อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มี...อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเ...อ่านต่อประกาศคะแนนผู้ได้ร...อ่านต่อ


ประกาศสำนักงานสาธา...อ่านต่อ


วัคซีนพิษสุนัขบ้า....อ่านต่อ


คนตัวอย่าง ธีรวัฒน...อ่านต่อ


โครงสร้างหน่วยงานใ...อ่านต่อ


ข้อมูลอุบัติเหตุช่...อ่านต่อ


คู่มือการเข้าใช้งา...อ่านต่อ


ระบบตรวจสอบสิทธิฯ ...อ่านต่อ


ตัวอย่างโครงการกอง...อ่านต่อ
   
 
 

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐