สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
532
  สามเพียส่ง รพ สต ติดดาว จารุวรรณ
0
25/02/2561 เวลา: 09:33:23 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
531
  รพ.สต.ติดดาว คำฮี bom
0
24/02/2561 เวลา: 15:59:49 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
530
  PCCบ้านท่าศรีธรรม ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว pariyawan
0
24/02/2561 เวลา: 12:16:54 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
529
  รพสตติดดาวหนองบัวครับ supon
0
23/02/2561 เวลา: 16:20:03 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
528
  ส่งติดดาวรพ.สต.ทุ่งแต้ สาริสา
0
23/02/2561 เวลา: 15:01:32 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
527
  รพ.สต.ติดดาว..สิงห์ อนุวัฒน์
0
23/02/2561 เวลา: 09:42:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
526
  ไฟล์ประชุมผู้ประสานงานอุบัติเหตุ yingnoiyaso
0
22/02/2561 เวลา: 22:14:32 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
525
  ไฟล์ประชุมผู้ประสานงานอุบัติเหตุ
0
22/02/2561 เวลา: 22:14:27 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
524
  ไฟล์ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน yingnoiyaso
0
22/02/2561 เวลา: 16:30:51 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
523
  ไฟล์ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน yingnoiyaso
0
22/02/2561 เวลา: 16:29:59 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
522
  ตัวอย่างคำสั่ง สปถ. yingnoiyaso
0
22/02/2561 เวลา: 15:22:58 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
521
  03826ส่งรายงานคัดกรองTB 03826
0
22/02/2561 เวลา: 13:52:27 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
520
  ส่งงานน้องปู sun
0
21/02/2561 เวลา: 16:44:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
519
  รพ.สต.ขุมเงิน ส่งคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคให้น้องปู จ้า น้องแป้ง
0
20/02/2561 เวลา: 17:26:58 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
518
  ส่งงานให้น้องปู สกุณา สว่าง
0
20/02/2561 เวลา: 14:52:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
517
  ส่งแบบรวมรายงานคัดกรองมะเร็งท่อนำ้ดี ให้ทุกแห่ง ratree
0
20/02/2561 เวลา: 11:43:29 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
516
  หนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ รพ.สต. และ อบต.ประชุมวันที่ 22 ก.พ.61 เวลา 08.30 น. yingnoiyaso
0
20/02/2561 เวลา: 11:00:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
515
  หนังสือเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมงานอุบัติเหตุ (ขุมเงิน หนองเป็ด นาสะไมย์ ทุ่งแต้ ทุ่งนางโอก เดิด ขั้นไดใหญ่ ค้อเหนือ ดู่ทุ่ง) yingnoiyaso
0
19/02/2561 เวลา: 16:13:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
514
  หนังสือเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมงานอุบัติเหตุ (ตาดทอง เขื่องคำ หนองคู สิงห์ หนองเรือ หนองหิน น้ำคำใหญ่ สำราญ) yingnoiyaso
0
19/02/2561 เวลา: 16:11:01 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
513
  แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองกลุ่มสัมผัส/เสี่ยง วัณโรค poopoo
0
17/02/2561 เวลา: 21:18:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐