สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
594
  แบบฟอร์มคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วย TB poopoo
0
21/04/2561 เวลา: 20:25:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
593
  ทะเบียนตรวจชัณสูตรLab Glucose strip, HCT, UPT, UAS คลินิกหมอครอบครัวบ้านท่าศรีธรรม ค่ะ banta
0
20/04/2561 เวลา: 15:23:04 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
592
  ส่งรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพ.สต.คำฮี bom
0
15/04/2561 เวลา: 11:37:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
591
  ส่งรายงานสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า รพ.สต.คำฮี bom
0
15/04/2561 เวลา: 11:35:29 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
590
  ขุมเงิน ส่งรายชื่อผู้สัมผัสร่วมบ้าน ให้น้องปู จ้า น้องแป้ง
0
11/04/2561 เวลา: 11:06:00 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
589
  ส่งรายงานความครอบคลุมEPI ขุมเงิน (ใหม่) Duangjai
0
10/04/2561 เวลา: 17:22:27 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
588
  ส่งรายงานความครอบคลุมEPI PCU เมืองยศ 22156
0
8/04/2561 เวลา: 09:31:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
587
  ส่งรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รพสต.สิงห์ sun
0
5/04/2561 เวลา: 15:53:33 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
586
  เรียน ผู้รับผิดชอบงาน EPI ไฟล์อัฟเดทรหัสวัคซีน ปี 61 poopoo
0
5/04/2561 เวลา: 15:53:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
585
  ส่งรายงานความครอบคลุมEPI ขุมเงิน ให้น้องปู น้องแป้ง
0
5/04/2561 เวลา: 15:35:53 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
584
  ส่งรายงานแบบสอบถามโรคพิษสุนัขบ้า 03822 Jutatip
0
5/04/2561 เวลา: 14:35:54 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
583
  เรียน ผู้รับผิดชอบงาน EPI poopoo
0
4/04/2561 เวลา: 13:57:54 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
582
  ส่งผู้สัมผัสRabies 0382702
0
4/04/2561 เวลา: 10:06:25 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
581
  ส่งงานให้น้องปู หนองบัว
0
3/04/2561 เวลา: 17:16:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
580
  สามเพียส่งรายงานโภชนาการงวด 3/61 จารุวรรณ
0
3/04/2561 เวลา: 12:47:27 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
579
  แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1_2561 weerapong
0
3/04/2561 เวลา: 12:29:40 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
578
  ส่งรายงานความครอบคลุมEPI PCU บ้านท่า banta
0
2/04/2561 เวลา: 16:30:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
577
  ส่งรง.อสม.เดือน มี.ค.61 03826
0
31/03/2561 เวลา: 15:14:09 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
576
  ส่งรายงานความครอบคลุมEPI คำแดง 03830
0
31/03/2561 เวลา: 10:52:39 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
575
  ส่งรายงานครอบคลุมวัคซีน รพ.สต.ดู่ทุ่ง 03829
0
30/03/2561 เวลา: 16:29:03 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐