สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
614
  ส่ง รง.อสม.เดือน พ.ค.61 03826
0
27/05/2561 เวลา: 13:32:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
613
  การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค TB poopoo
0
24/05/2561 เวลา: 22:01:57 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
612
  ส่งงบค่าเสื่อมปี62 หนองเรือ 03842
0
18/05/2561 เวลา: 09:59:56 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
611
  รพ.สต.ขุมเงิน ส่งข้อมูลผลการสำรวจความรู้โรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้านที่ตั้งรพ.สต.จ้า น้องแป้ง
0
17/05/2561 เวลา: 16:48:06 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
610
  รพ.สต.ขุมเงิน ส่งข้อมูลผลการสำรวจความรู้โรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้านที่พบหัวสุนัขบวกจ้า น้องแป้ง
0
17/05/2561 เวลา: 16:08:46 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
609
  ส่งแผนที่คำน้ำสร้างหมู่ 11 ให้ปู 03826
0
16/05/2561 เวลา: 11:17:59 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
608
  ส่งแผนที่หมู่บ้านเขต รพ.สต.คำน้ำสร้าง 03826
0
16/05/2561 เวลา: 11:15:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
607
  ประชาสัมพันธ์ แผนจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ รพ.สต.ทุ่งนางโอก ประจำปี 2561 kaikookook
0
11/05/2561 เวลา: 11:44:48 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
606
  ประชาสัมพันธ์ แผนจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ รพ.สต.ทุ่งนางโอก ประจำปี 2561 kaikookook
0
11/05/2561 เวลา: 11:44:13 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
605
  ประชาสัมพันธ์ แผนจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ รพ.สต.ทุ่งนางโอก ประจำปี 2561 kaikookook
0
11/05/2561 เวลา: 11:43:34 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
604
  ขุมเงินค้นหาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า น้องแป้ง
0
7/05/2561 เวลา: 13:48:53 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
603
  ส่งรง.อสม.เดือน เม.ย.61 แก้ไขเพิ่มเติม ล่าสุด 03826
0
7/05/2561 เวลา: 12:02:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
602
  ส่งรง.อสม.เดือน เม.ย.61 03826
0
7/05/2561 เวลา: 11:56:20 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
601
  ส่งแบบสำรวจรายชื่อ DM,HT ให้ทุกแห่ง ratree
0
4/05/2561 เวลา: 11:42:36 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
600
  ส่งงานสำรวจความรู้ พิษสุนัขบ้าน้องปู sun
0
3/05/2561 เวลา: 16:25:39 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
599
  ส่งงานสำรวจความรู้ พิษสุนัขบ้าน้องปู
0
3/05/2561 เวลา: 16:25:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
598
  ส่งงานสำรวจความรู้ พิษสุนัขบ้าน้องปู
0
3/05/2561 เวลา: 16:24:36 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
597
  สามเพียส่งรายงาน อสม เดือน พค.61 จารุวรรณ
0
1/05/2561 เวลา: 11:53:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
596
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการ เดือน พค 61 จารุวรรณ
0
1/05/2561 เวลา: 11:51:46 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
595
  ส่งงานให้น้องมน จารุวรรณ
0
1/05/2561 เวลา: 11:32:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐