สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
634
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการ เดือน กรกฎาคม.61 จารุวรรณ
0
31/07/2561 เวลา: 13:06:39 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
633
  ส่ง รง.อสม.เดือน ก.ค.61 03826
0
24/07/2561 เวลา: 18:25:24 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
632
  ส่งเป้าหมายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 61 สิงห์ อนุวัฒน์
0
13/07/2561 เวลา: 14:46:03 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
631
  ส่งเป้าหมายไข้หวัดใหญ่...คำฮี ให้น้องปู chanchai212
0
13/07/2561 เวลา: 10:49:16 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
630
  ส่งเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้น้องปูสสอ. 03823
0
13/07/2561 เวลา: 09:24:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
629
  ส่งงานให้ตัวเอง หนองบัว
0
12/07/2561 เวลา: 15:20:40 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
628
  ส่งงานให้ตัวเอง หนองบัว
0
12/07/2561 เวลา: 15:19:29 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
627
  ส่งเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 03830
0
11/07/2561 เวลา: 11:07:52 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
626
  ส่งเป้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จารุวรรณ
0
6/07/2561 เวลา: 11:54:34 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
625
  สามเพียส่งรายงานโภชนาการงวด 4/61 จารุวรรณ
0
5/07/2561 เวลา: 14:18:22 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
624
  เรียน ผู้รับผิดชอบงาน EPI แบบฟอร์มกลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ poopoo
0
3/07/2561 เวลา: 15:18:30 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
623
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการ เดือน มิย.61 จารุวรรณ
0
30/06/2561 เวลา: 14:17:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
622
  ส่ง รง.อสม.เดือน มิ.ย.61 03826
0
27/06/2561 เวลา: 10:23:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
621
  ส่งงานให้อีฟ ค่ายทหาร จารุวรรณ
0
13/06/2561 เวลา: 16:03:24 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
620
  ส่งงานให้อีฟ ค่ายทหาร จารุวรรณ
0
13/06/2561 เวลา: 16:02:33 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
619
  สามเพียส่งรายงาน อสม เดือน พค.61 จารุวรรณ
0
31/05/2561 เวลา: 10:23:12 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
618
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการ เดือน พค.61 จารุวรรณ
0
31/05/2561 เวลา: 10:22:13 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
617
  ฝากไว้ งานพี่หญิง สุวคนธ์
0
28/05/2561 เวลา: 19:01:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
616
  ส่งแบบส่งต่อกลุ่มเสี่ยงเด็ก 4 กลุ่มโรคให้ทุกแห่ง ratree
0
28/05/2561 เวลา: 11:06:16 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
615
  ส่ง รง.อสม.เดือน พ.ค.61 03826
0
27/05/2561 เวลา: 13:32:09 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐