สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
27
  รายงาน 506 คำแดง 12 เม.ย.60 ไม่มี Case 03830
0
12/04/2560 เวลา: 16:21:16
26
  ส่งรายงาน 506 ทุ่งนางโอก ณัฐพร
1
12/04/2560 เวลา: 16:03:53 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
25
  ส่งรายงานยาเเสริมธาตุเหล็กให้พี่หญิงคะ หนองคู ดวงพร
0
11/04/2560 เวลา: 16:22:51 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
24
  ส่งรายงานยาเสริมธาตุเหล็กคำแดง 03830
0
11/04/2560 เวลา: 14:58:49 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
23
  ส่งรายงาน 506 หนองบัว
1
11/04/2560 เวลา: 14:19:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
22
  ส่งสรุปยาเสริมธาตุเหล็ก รพ.สตสว่างค่ะ pui
0
11/04/2560 เวลา: 14:04:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
21
  ส่งรายงานยาเเสริมธาตุเหล็กให้พี่หญิง.......จากหนองเรือ nuch
0
11/04/2560 เวลา: 11:46:41 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
20
  สามเพียส่งรายงาน506 กิตติศักดิ์
1
10/04/2560 เวลา: 18:59:24 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
19
  ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำฮี bom
1
10/04/2560 เวลา: 16:09:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
18
  ส่งรายงานการหยอดยาเสริมธาตุเหล็ก ทุ่งนางโอก ณัฐพร
1
8/04/2560 เวลา: 13:12:44 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
17
  โนนค้อ ส่งรายงานการจ่ายวิตามินเสริมธาตุเหล็ก nonk
1
7/04/2560 เวลา: 19:22:31 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
16
  สามเพียส่งรายงานโภชนาการ งวด 3/60 จารุวรรณ
0
7/04/2560 เวลา: 16:06:41 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
15
  ส่งรายงานการให้ยาเสริมธาตุเหล็ก รพ.สต.ดู่ทุ่ง รพ.สต.ดู่ทุ่ง
1
7/04/2560 เวลา: 14:37:52 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
14
  แบบเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน โรคหัด poopoo
0
7/04/2560 เวลา: 14:25:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
13
  แบบฟอร์มรายงานรายไตรมาส การให้ยาเสริมธาตุเหล็ก yingnoiyaso
1
6/04/2560 เวลา: 22:34:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
12
  ส่งผู้สูงอายุ 4 กลุ่ม จากหนองบัวค่ะ judyyaso
0
5/04/2560 เวลา: 18:29:07 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
10
  ผู้สูงอายุ 4 กลุ่ม ฝากคุณนิด 22156
0
3/04/2560 เวลา: 14:56:01 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
9
  รพ.สต.คำน้ำสร้างส่งยอดรับจ่ายเงินบำรุง มีค.60 03826
0
3/04/2560 เวลา: 14:30:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
8
  คำน้ำสร้างส่งผู้สูงอายุ 4กลุ่ม 03826
0
3/04/2560 เวลา: 10:46:07 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
7
  ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำฮี bom
1
3/04/2560 เวลา: 09:37:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐