สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
68
  ส่งรง.เสริมธาตุเหล็กรายไตรมาส คำฮีค่ะ(ใหม่ล่าสุดค่ะ) tuy
0
26/04/2560 เวลา: 12:42:34 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
67
  ส่งรายงาน 506 03830
0
26/04/2560 เวลา: 12:28:47 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
66
  รพ.สต.บ้านหนองหอยส่งรายงาน 506 ค่ะ 03835
0
26/04/2560 เวลา: 12:20:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
65
  ส่งรายงานเดือน อสม.ให้ ผช.หญิง Chunyarus
0
26/04/2560 เวลา: 11:48:13 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
64
  ส่งรายงานธาตุเหล็ก PCU เดิด 2 tuy
0
26/04/2560 เวลา: 11:35:27 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
63
  ส่งรายงานยาเสริมธาตุเหล็ก PCU เดิด 1 tuy
0
26/04/2560 เวลา: 11:34:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
62
  ส่งข้อมูลการใช้ยาเสริมธาตุเหล็ก รพ.สต.สว่างค่ะ pui
0
26/04/2560 เวลา: 11:32:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
61
  ส่งรง.เสริมธาตุเหล็กรายไตรมาส คำฮีค่ะ tuy
0
26/04/2560 เวลา: 10:59:09 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
60
  ส่งงานยาเสริมธาย tuy
0
26/04/2560 เวลา: 10:58:04
59
  ส่งเป้าหมายยาเสริมธาตุเหล็กให้พี่หญิง....จากหนองเรือค่ะ nuch
0
26/04/2560 เวลา: 10:39:07 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
58
  หนองคู ส่งเป้ายาเสริมธาตุเหล็กให้พี่หญิงคะ ดวงพร
0
26/04/2560 เวลา: 10:07:39 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
57
  ดู่ทุ่งส่งเป้าหมายรับยาธาตุเหล็ก รพ.สต.ดู่ทุ่ง
1
26/04/2560 เวลา: 08:56:21 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
56
  ส่งรายงานยาเสริมธาตุเหล็ก ไตรมาส 2 jirasuda
0
25/04/2560 เวลา: 20:00:33 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
55
  ส่งรายงานยาเสริมธาตุเหล็ก ไตรมาส 2 jirasuda
1
25/04/2560 เวลา: 19:57:04
54
  ส่งเป้าหมายยาเริมธาตุเหล็ก อารีย์
0
25/04/2560 เวลา: 14:50:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
53
  ส่งรายงานการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กไตรมาศ2/2560 น้องแป้ง
0
25/04/2560 เวลา: 12:16:03 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
52
  ส่งรายงานการกินยาเสริมธาตุเหล็ก..คำน้ำสร้างค่ะ (ส่งใหม่ค่ะ) KAMNAMSANG
0
25/04/2560 เวลา: 10:01:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
51
  ส่งเป้าหมายยาเสริมธาตุเหล็ก..คำน้ำสร้างค่ะ (ส่งใหม่ค่ะ) KAMNAMSANG
0
25/04/2560 เวลา: 10:00:44 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
50
  ส่งเป้าหมายยาเสริมธาตุเหล็ก..คำน้ำสร้างค่ะ KAMNAMSANG
0
25/04/2560 เวลา: 09:59:13
49
  ส่งรายงานการกินยาเสริมธาตุเหล็ก..คำน้ำสร้างค่ะ KAMNAMSANG
0
25/04/2560 เวลา: 09:58:07

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐