สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
657
  ส่งสำรวจลูกน้ำ 10 ต.ค.61 bom
0
11/10/2561 เวลา: 13:59:49 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
656
  ส่งสำรวจลูกน้ำยุงลายตำบลหนองเรือประจำวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 03842
0
10/10/2561 เวลา: 11:03:56 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
655
  ส่งสำรวจลูกน้ำยุงลายตำบลหนองเรือประจำวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 03842
0
10/10/2561 เวลา: 11:02:19
654
  ส่งแบบรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ขุมเงิน Phasakorn
0
9/10/2561 เวลา: 13:58:24 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
650
  ส่งแบบรายงานค่าHI CI ประจำวันพุธที่ 5 ตค 61 รพ.สตห้องข่าค่ะ oumoum
0
8/10/2561 เวลา: 10:09:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
649
  ส่ oumoum
0
8/10/2561 เวลา: 10:08:08
648
  รพ.สต.ขุมเงิน ส่งแบบรายงานค่า HI , CI ระดับตำบล ประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 Phasakorn
0
5/10/2561 เวลา: 11:49:30 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
647
  รพ.สต.ขุมเงิน ส่งแบบรายงานค่า HI , CI ระดับตำบล ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 Phasakorn
0
5/10/2561 เวลา: 10:39:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
646
  รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 poopoo
0
4/10/2561 เวลา: 11:18:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
645
  โรคติดต่อที่เกิดในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 poopoo
0
4/10/2561 เวลา: 11:11:45 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
644
  แบบฟอร์มรายงานผลการสุ่มลูกน้ำยุงลายประจำสัปดาห์ poopoo
0
3/10/2561 เวลา: 11:02:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
643
  แบบฟอร์ม กลุ่มเป้าหมายในการคัดกรองโดย X-ray ในไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ 2562 poopoo
0
1/10/2561 เวลา: 11:41:07 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
642
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการ เดือน กย 61 จารุวรรณ
0
1/10/2561 เวลา: 10:14:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
641
  ให้ตัวเอง หนองบัว
0
27/09/2561 เวลา: 08:17:49 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
640
  ส่งงานให้ตัวเอง หนองบัว
0
27/09/2561 เวลา: 08:13:40 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
639
  ส่ง รง.อสม.เดือน ก.ย.61 03826
0
26/09/2561 เวลา: 14:23:46 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
638
  ส่งรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพ.สต.คำฮี bom
0
17/09/2561 เวลา: 11:15:00 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
637
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการ เดือน สค.61 จารุวรรณ
0
31/08/2561 เวลา: 14:18:06 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
636
  ส่ง รง.อสม.เดือน ส.ค.61 03826
0
25/08/2561 เวลา: 07:27:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
635
  ส่งรายงานไข้เลือดออกของเมืองค่ะ Jutatip
0
9/08/2561 เวลา: 11:59:58 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐