สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
132
  ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำฮี bom
0
22/06/2560 เวลา: 12:49:36 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
131
  แผนส่งผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน TB เข้าตรวจ ชุดที่๑ (ส่งให้ รพ.สต.ขุมเงินและรพ.สต.ดอนกลอย) poopoo
0
21/06/2560 เวลา: 14:00:58 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
130
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบล LTC ปี 60 3350100197924
0
20/06/2560 เวลา: 21:07:54 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
129
  ส่งFCTรพ.สต.ห้องข่า wikhit
0
20/06/2560 เวลา: 15:08:30 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
128
  การเพิ่มรหัสและรายงานผลเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ NooNest
0
20/06/2560 เวลา: 13:51:27 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
127
  FCT เมืองยส 22156
0
20/06/2560 เวลา: 13:13:40 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
126
  รายงานหมอครอบครัว รพ.สต.ดอนกลอย 0382705
0
20/06/2560 เวลา: 12:14:06 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
125
  ส่งรายงานหมอครอบครัว รพ.สต.คำฮี 0382705
0
20/06/2560 เวลา: 12:11:57 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
124
  ส่งข้อมูลหมอครอบครัว นาสะไมย์ กระเป๋า
0
20/06/2560 เวลา: 11:10:13 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
123
  ส่งข้อมูล FCT ทุ่งแต้ อารีย์
0
20/06/2560 เวลา: 11:09:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
122
  คำแดง ส่งข้อมูลหมอครอบครัว 03830
0
14/06/2560 เวลา: 14:33:24 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
121
  ผู้สัมผัสTB นาสะไมย์ให้น้องปูคะ นุจเนตร
0
13/06/2560 เวลา: 10:38:03 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
120
  ส่งผู้มีอาการสงสัยวัณโรคดอนกลอย 0382702
0
9/06/2560 เวลา: 15:13:46 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
117
  ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำฮี bom
0
8/06/2560 เวลา: 14:21:27 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
116
  ส่งข้อมูลพื้นฐานตามเป้าหมายทีมหมอครอบครัว รพ.สต.คำน้ำสร้าง 03826
0
7/06/2560 เวลา: 16:11:43 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
115
  ผู้สัมผัส TB poopoo
0
7/06/2560 เวลา: 10:23:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
114
  ส่งข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัว(นายแพทย์หาญ) สุอาพร
0
6/06/2560 เวลา: 12:58:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
113
  รายชื่อผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค รพ.สต.สว่าง สว่าง
0
5/06/2560 เวลา: 16:33:45 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
112
  สามเพียส่งข้อมูล DHS PCA จารุวรรณ
0
5/06/2560 เวลา: 14:53:40 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
111
  ขอข้อมูบการดำเนินงาน DHS PCA ส่งภายในวันที่ 7 มิ.ย. yingnoiyaso
0
3/06/2560 เวลา: 15:09:58 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐