สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
152
  เบิกวัคซีน ก.ค.60 jirasuda
0
29/06/2560 เวลา: 15:59:41 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
151
  ตาดทองส่งรายงานLTC ให้หัวหน้านิตยาค่ะ Suthira
0
29/06/2560 เวลา: 15:23:59 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
150
  ส่งข้อมูลLTC ทุ่งแต้ค่ะ สุวคนธ์
0
28/06/2560 เวลา: 18:05:39 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
149
  ส่งผู้สูงอายุ พึ่งพิง ให้พี่นิตยา PCU เดิดค่ายบดินทรเดชา แคทรียา
0
26/06/2560 เวลา: 14:59:18 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
148
  ส่งข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 weerapong
1
26/06/2560 เวลา: 13:40:09 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
147
  ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำฮี bom
0
26/06/2560 เวลา: 13:01:00 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
146
  ส่งLTC พี่นิตคนสวย 03830
0
24/06/2560 เวลา: 15:33:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
145
  หนองบัวส่งรายฃื่อขอเข็มที่ระลึก หนองบัว
0
23/06/2560 เวลา: 21:26:28 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
144
  หนองบัวส่งรายฃื่อขอเข็มที่ระลึก หนองบัว
0
23/06/2560 เวลา: 21:20:46 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
143
  ขุมเงินส่งรายชื่อขอพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติค่ะ น้องแป้ง
0
23/06/2560 เวลา: 20:49:40 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
142
  ส่งรายชื่อขอเหรียญที่ระลึก60 jirasuda
0
23/06/2560 เวลา: 20:15:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
141
  ส่งรายชื่อขอเหรียญที่ระลึก60 jirasuda
0
23/06/2560 เวลา: 20:14:34
140
  ส่ง LTC ทุ่งนางโอก ณัฐพร
0
23/06/2560 เวลา: 16:16:19 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
139
  ส่งLTC 03826
0
23/06/2560 เวลา: 15:27:30 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
138
  ส่งLTC 03826
0
23/06/2560 เวลา: 15:22:34 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
137
  ส่ง LCT ให้พี่นิตยาค่ะ tuy
0
23/06/2560 เวลา: 14:57:33 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
136
  ข้อมุลLTC รพ.สต.คำน้ำสร้าง 03826
0
23/06/2560 เวลา: 10:34:55 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
135
  โนนค้อส่งรายชื่อขอรับเข็มที่ระลึก พอสว supirada
0
23/06/2560 เวลา: 09:46:09 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
134
  ส่งรายชื่อผู้รับเข็มหนองเรือ 03842
0
23/06/2560 เวลา: 09:34:32 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
133
  ส่งรายงาน LTC ดอนกลอย 0382705
0
22/06/2560 เวลา: 22:20:25 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐