สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
198
  ขุมเงินส่งผลการรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก17-21กค60ให้พี่หญิงค่ะ น้องแป้ง
0
20/07/2560 เวลา: 14:57:23 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
197
  ส่งตรวจพัฒนาการเด็กช่วงรณรงค์ 17-21 กค. 60 รพ.สต.ดูุ่ทุ่ง รพ.สต.ดู่ทุ่ง
0
20/07/2560 เวลา: 10:05:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
196
  ส่งโครงการให้พี่ตู่ค่ะ tuy
0
20/07/2560 เวลา: 09:49:12 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
195
  ส่งผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการ...คำน้ำสร้าง KAMNAMSANG
0
19/07/2560 เวลา: 10:35:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
194
  ส่งผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการ...คำน้ำสร้าง KAMNAMSANG
0
19/07/2560 เวลา: 10:35:22 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
193
  หนังสือเชิญประชุม LTC weerapong
0
18/07/2560 เวลา: 11:43:16 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
192
  สามเพีย:ส่งผลตรวจพัฒนาการช่วงรณรงค์17-21กค mam
0
17/07/2560 เวลา: 13:52:56 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
191
  ส่งผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงรณรงค์ รพ.สต.คำฮีค่ะ (ใหม่นะคะ) tuy
0
17/07/2560 เวลา: 10:39:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
190
  ส่งผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงรณรงค์ รพ.สต.คำฮีค่ะ tuy
0
17/07/2560 เวลา: 10:33:13 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
189
  สไลด์ประชุมMCH yingnoiyaso
0
14/07/2560 เวลา: 15:55:01 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
188
  ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำฮี bom
0
14/07/2560 เวลา: 14:47:09 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
187
  วิธีการบันทึกSocail Risk yingnoiyaso
1
14/07/2560 เวลา: 11:36:45 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
186
  พัฒนามาตรฐานงานแม่และเด็ก yingnoiyaso
1
14/07/2560 เวลา: 11:35:44 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
184
  ส่งรับจ่ายเงินมิ.ย.60 ให้ผช.พงษ์ค่ะ tuy
0
11/07/2560 เวลา: 13:54:46 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
183
  ส่งเป้าหมายการดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็ก คำฮีให้ผช.หญิงนะคะ tuy
0
11/07/2560 เวลา: 11:14:30 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
182
  รายละเอียดการรณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กช่วงวันที่ 17-21 ก.ค.60 yingnoiyaso
2
10/07/2560 เวลา: 22:41:18 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
181
  เรียนผู้รับผิดชอบงาน TB ของรพ.สต.หนองหอย, ห้องข่า, ทุ่งแต้, หนองบัว, สว่าง, ตาดทอง, ค่าย, คำฮี, หนองเรือ, นาสะไมย์ poopoo
0
7/07/2560 เวลา: 11:40:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
180
  ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำฮี bom
0
7/07/2560 เวลา: 10:18:41 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
179
  สามเพียส่งรายงานโภชนาการงวด 4/60 ให้คุณนิตยา จารุวรรณ
0
6/07/2560 เวลา: 15:18:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
178
  แจ้งอสม.สูบบุหรี่ 03826
0
6/07/2560 เวลา: 13:49:18 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐