สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
247
  ส่ง 43 แฟ้ม 1เม.ย.59-ปัจจุบัน รพ.สต.สิงห์ ให้พี่พงษ์ค่ะ hareuthai
0
4/08/2560 เวลา: 15:51:16 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
246
  43M&E 072017 jirasuda
0
3/08/2560 เวลา: 17:45:31 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
245
  คำแดง ส่ง 43 แฟ้มให้ ผช.พงษ์ค่ะ 03830
0
3/08/2560 เวลา: 17:02:36 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
244
  M&E 062017 jirasuda
0
3/08/2560 เวลา: 16:55:03 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
241
  ศสม.บ้านท่าศรีธรรม ส่ง M&E ประจำเดือน กค.60 banta
0
3/08/2560 เวลา: 15:41:20 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
240
  ดู่ทุ่งส่ง M&E ประจำเดือน กค.60 03829
0
3/08/2560 เวลา: 15:36:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
239
  ส่งงานM&E 11921 หมอหาญกรกฎาคม 60 คะ สุอาพร
0
3/08/2560 เวลา: 15:30:44 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
236
  คำน้ำสร้าง ส่ง M&E ให้ผู้ช่วยพงษ์ค่ะ churirat
0
3/08/2560 เวลา: 14:44:19 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
235
  ส่งงานM&E หมอหาญมิถุนายน คะ สุอาพร
0
3/08/2560 เวลา: 14:44:15 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
234
  เมืองยศ ส่ง M&E เดือน มิ.ย.60 22156
0
3/08/2560 เวลา: 14:09:06 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
233
  ส่ง M&E 03835 รพ.สต.หนองหอย ประจำเดือน ก.ค 60 03835
0
3/08/2560 เวลา: 12:40:15 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
232
  ส่ง M&E 03835 รพ.สต.หนองหอย ประจำเดือน ก.ค 60 03835
0
3/08/2560 เวลา: 12:38:33 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
229
  ส่ง M&E 03834 นาสะไมย์ ประจำเดือน กค.60 กระเป๋า
0
3/08/2560 เวลา: 00:09:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
227
  ส่ง 43 แฟ้ม M&E เดือนกรกฏาคม2560ให้พี่พงษ์คะ รพ.สต.ห้องข่า 03823
0
2/08/2560 เวลา: 16:00:17 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
226
  สัญญาจ้าง(บริการ) NooNest
0
2/08/2560 เวลา: 10:06:08 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
225
  สัญญาจ้าง พกส. weerapong
0
1/08/2560 เวลา: 14:32:54 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
224
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการ เดือน กค 60 จารุวรรณ
0
1/08/2560 เวลา: 14:27:53 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
223
  ส่งรายงาน อสม เดือน กค 2560 จารุวรรณ
0
1/08/2560 เวลา: 14:27:04 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
222
  ส่งรายงานขอรับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.หนองหอย ให้ ผช.หญิง Chunyarus
0
1/08/2560 เวลา: 12:28:12 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
221
  ส่งรายงานอสม.เดือน ก.ค.60 03826
0
1/08/2560 เวลา: 12:14:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐