สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
308
  แบบฟอร์มสำรวจจำนวนร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ poopoo
0
6/09/2560 เวลา: 17:02:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
307
  เรียนผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ในการส่งตรวจ Stool ให้ส่งที่โรงพยาบาลยโสธร เวลาก่อน 14.00 น. พร้อมกับแนบเอกสารดังนี้ 1. หนังสือบันทึกข้อคว poopoo
0
6/09/2560 เวลา: 16:54:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
306
  เรียนผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ในการส่งตรวจ Stool ให้ส่งที่โรงพยาบาลยโสธร เวลาก่อน 14.00 น. พร้อมกับแนบเอกสารดังนี้ 1. หนังสือบันทึกข้อคว poopoo
0
6/09/2560 เวลา: 16:53:27
305
  ส่ง จ18 รพ.สต.คำน้ำสร้าง แก้ไขใหม่ค่ะ churirat
0
5/09/2560 เวลา: 15:37:20 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
304
  ส่ง จ18 รพ.สต.คำน้ำสร้างค่ะ churirat
0
5/09/2560 เวลา: 13:46:49 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
303
  ส่งจ.18 ค่าย suchathip
0
5/09/2560 เวลา: 05:50:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
302
  ส่ง จ.18 รพ.สต.คำฮี bom
0
4/09/2560 เวลา: 15:35:33 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
301
  ส่ง สำรวจร้านค้าจำหน่ายสุราและบุหรี่ รพ.สต.คำฮี bom
0
4/09/2560 เวลา: 12:50:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
300
  ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำฮี bom
0
4/09/2560 เวลา: 12:36:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
299
  โนนค้อส่ง จ.18 nonk
0
4/09/2560 เวลา: 11:52:13 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
298
  ส่งจ18 ดู่ทุ่ง 03829
0
3/09/2560 เวลา: 22:18:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
297
  ส่งจ18 ดู่ทุ่ง
0
3/09/2560 เวลา: 22:17:13 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
296
  สามเพียส่ง จ.18 ให้ ผช.วีรพงษ์ กิตติศักดิ์
0
3/09/2560 เวลา: 20:50:53 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
295
  ส่งจ.18ทุ่งแต้ pantong
0
3/09/2560 เวลา: 20:49:29 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
294
  ส่ง จ18อีกครั้ง 03829
0
3/09/2560 เวลา: 20:48:54 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
293
  ส่ง จ18อีกครั้ง
0
3/09/2560 เวลา: 20:47:58 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
292
  จ 18 หนองหิน siwarak
0
3/09/2560 เวลา: 20:36:41 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
291
  จ 18 ทุ่งนางโอก pantong
0
3/09/2560 เวลา: 19:58:47 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
290
  ส่ง จ.18 เมือง03822 jirasuda
0
2/09/2560 เวลา: 22:25:47 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
289
  ส่งรายงาน อสม. siwarak
0
1/09/2560 เวลา: 10:25:34 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐