สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
329
  ส่งแบบกรอกข้อมูลความต้องการอบรม VIA ให้ทุกแห่ง ratree
0
27/09/2560 เวลา: 14:24:48 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
328
  ส่งสรุป แบบสอนถามความคิดเห็น เรื่องพิษสุนัขบ้า PCU.ค่าย ให้น้องปูค่ะ suphawan
0
26/09/2560 เวลา: 14:08:31 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
327
  ส่งงานให้พี่นิตยา......จากหนองเรือ nuch
0
26/09/2560 เวลา: 11:28:54 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
326
  ส่งสรุป แบบสอนถามความคิดเห็น เรื่องพิษสุนัขบ้า รพ.สต.คำน้ำสร้าง เพิ่มเติม ค่ะ churirat
0
26/09/2560 เวลา: 10:10:15 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
325
  ส่งสรุป แบบสอนถามความคิดเห็น เรื่องพิษสุนัขบ้า รพ.สต.คำน้ำสร้างค่ะ churirat
0
26/09/2560 เวลา: 10:05:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
324
  ส่งประกาศจังหวัดยโสธร(ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์) poopoo
0
25/09/2560 เวลา: 15:48:29 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
323
  ประกาศจังหวัดยโสธร : ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ poopoo
0
25/09/2560 เวลา: 15:43:19 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
322
  รพ.สต.สว่าง ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า sawang
0
25/09/2560 เวลา: 15:06:48 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
321
  รพ.สต.ดู่ทุ่ง ส่งผลสรุปสำรวจโรคพิษสุนัขบ้า ให้น้องปูค่ะ Sineethakan
0
25/09/2560 เวลา: 15:01:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
320
  รพ.สต.คำฮี ส่งผลสรุปการสำรวจโรคพิษสุนัขบ้าให้น้องปู bom
0
25/09/2560 เวลา: 10:01:57 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
319
  ตาดทองส่งงานให้หัวหน้าหญิงค่ะ Suthira
0
22/09/2560 เวลา: 16:07:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
318
  ฝากให้ ตาดทอง yingnoiyaso
0
22/09/2560 เวลา: 09:56:52 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
317
  ให้ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ : ตารางคีย์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นพิษสุนัขบ้า poopoo
0
21/09/2560 เวลา: 15:39:22 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
316
  ให้ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ : แบบสอบถาม ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า poopoo
0
21/09/2560 เวลา: 14:08:21 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
315
  ส่งจำนวนร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ สุรา 03826
0
14/09/2560 เวลา: 16:21:55 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
314
  ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ratree
0
14/09/2560 เวลา: 15:40:34 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
313
  ส่งรายชื่อขอเก้าอี้สุขาพาสุข 0382399
0
13/09/2560 เวลา: 12:03:49 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
312
  ส่งงานให้ ผช.หญิง 22156
0
13/09/2560 เวลา: 10:21:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
311
  แก้ไข Bug หน้ากระดานส่งข้อมูลกรณีแนบไฟล์ที่มีชื่อเป็นจุด ใหม่ครับ Freebird
0
12/09/2560 เวลา: 14:35:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
309
  สำรวจสุขาผู้สูงอายุ ส่งคุณนิตยา 22156
0
11/09/2560 เวลา: 10:50:43 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐