สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
349
  สามเพียส่งรายงานโภชนาการ งวด 1/61 จารุวรรณ
0
3/10/2560 เวลา: 15:59:47 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
348
  ขุมเงินส่งรายงานผลการดำเนินงาน อย.น้อย ปี 2560 ให้พี่แก้วค่ะ น้องแป้ง
0
3/10/2560 เวลา: 14:57:48 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
347
  ส่งพี่ตู่ประเมินฯ sun
0
3/10/2560 เวลา: 13:26:41 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
346
  เรียนผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค(OV) มีการเปลี่ยนแบบฟอร์มทะเบียนคัดกรอง poopoo
0
3/10/2560 เวลา: 11:03:21 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
345
  ส่งข้อมูลเรื้อรังให้น้องตู่ waenn
0
3/10/2560 เวลา: 09:03:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
344
  ส่ง 43 แฟ้ม M&E เดือน กันยายน 2560ให้พี่พงษ์คะ รพ.สต.ห้องข่า 03823
0
2/10/2560 เวลา: 17:53:31 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
343
  ส่งสรุปรายงานยอดผู้ป่วยเรื้อรังให้พี่ตู่ 03830
0
30/09/2560 เวลา: 14:49:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
342
  ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้พี่ตู่ yaowapa
0
29/09/2560 เวลา: 14:21:25 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
341
  ส่งรายงานงวดDM+HTดู่ทุ่ง ให้พี่ตู๋ค่ะ รพ.สต.ดู่ทุ่ง
0
29/09/2560 เวลา: 12:00:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
340
  ส่งประเมินงานสุขภาพจิต คำฮี tuy
0
29/09/2560 เวลา: 11:54:34 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
339
  ส่งแบบประเมินตนเองสุขภาพจิตทุ่งนางโอก ณัฐพร
0
29/09/2560 เวลา: 11:35:37 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
338
  ส่งสรุปจำนวนผู้ป่วยเรื้อรัง/ดอนกลอย 0382705
0
29/09/2560 เวลา: 11:30:17 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
337
  สามเพียส่งรายงาน อสม เดือน กย.60 จารุวรรณ
0
29/09/2560 เวลา: 11:19:55 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
336
  ส่งข้อมูลโรคเรื้อรังให้พี่ตู่ คยสวยมากๆ 03830
0
29/09/2560 เวลา: 11:17:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
335
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการ เดือน กย 60 จารุวรรณ
0
29/09/2560 เวลา: 11:07:39 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
334
  ส่งแบบประเมินตนเองงานสุขภาพจิตรพ.สตทุ่งแต้ อารีย์
0
29/09/2560 เวลา: 10:50:54 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
333
  ส่งแบบประเมินตนเองงานสุขภาพจิตรพ.สตทุ่งแต้
0
29/09/2560 เวลา: 10:46:49 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
332
  ส่งแบบประเมินสุขภาพจิต61ให้ทุกแห่ง ratree
0
29/09/2560 เวลา: 10:14:59 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
331
  ส่งรง.อสม.เดือน ก.ย.60 03826
0
28/09/2560 เวลา: 11:34:48 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
330
  หนองบัวส่งข้อมูลโรคเรื้อรังให้พี่ตู่ค่ะ หนองบัว
0
28/09/2560 เวลา: 09:22:18 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐