สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
369
  ส่งรายงาน HPV vac ณัฐพร
1
1/11/2560 เวลา: 11:24:36 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
368
  แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินงานวัคซีน HPV poopoo
0
1/11/2560 เวลา: 10:52:00 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
367
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการเดือน ตค 60 จารุวรรณ
0
31/10/2560 เวลา: 13:16:19 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
366
  สามเพียส่งรายงาน อสม เดือน ตค 60 ให้คุณพรพิไลค่ะ จารุวรรณ
0
31/10/2560 เวลา: 12:29:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
365
  เบิกวัคซีน พ.ย.60 เมือง jirasuda
0
27/10/2560 เวลา: 16:51:51 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
364
  ส่งรายงายรณรงค์ล้างมือโลก PCU เดิดค่ายบดินทรเดชา ให้ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.เมืองยโสธร แคทรียา
0
20/10/2560 เวลา: 14:31:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
363
  ส่งรายงานการจัดกิจกรรมการล้างมือ รพ.สต.คำฮี bom
0
20/10/2560 เวลา: 09:24:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
362
  ส่งแบบใบนัดตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ratree
0
17/10/2560 เวลา: 17:41:47 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
361
  ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำฮี bom
0
12/10/2560 เวลา: 10:32:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
360
  ส่งใบลงทะเบียนตรวจตาเบาหวานปรับใหม่ ratree
0
11/10/2560 เวลา: 15:41:51 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
359
  ส่งแผนตรวจ แลป ให้ทุกแห่ง ratree
0
11/10/2560 เวลา: 15:15:24 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
358
  ส่งตารางตรวจภาวะแทรกซ้อนเบาหวานให้ทุกแห่ง ratree
0
11/10/2560 เวลา: 15:13:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
357
  ส่งแบบลงทะเบียนโครงการตรวจภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ratree
0
11/10/2560 เวลา: 15:11:46 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
356
  รพ.สต.คำน้ำสร้าง ส่งสรุปการใช้ใบเสร็จ ปี 60 03826
0
9/10/2560 เวลา: 12:57:21 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
355
  รพ.สต.คำน้ำสร้างส่งแจ้งยอดเงินบำรุง กย.60 03826
0
9/10/2560 เวลา: 12:22:09 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
354
  ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำฮี bom
0
9/10/2560 เวลา: 09:44:30 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
353
  ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินขุมเงิน ปี 2560 waenn
0
4/10/2560 เวลา: 14:14:44 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
352
  สามเพียส่งแบบประเมิน อย น้อย ให้น้องแก้วจ้า จารุวรรณ
0
4/10/2560 เวลา: 11:34:40 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
351
  ใบรับรองมาตรฐาน อย.น้อย ปี 2560 ให้ทุก รพ.สต. ที่มีการประเมินนะคะ kaew
0
3/10/2560 เวลา: 19:16:21 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
350
  ส่ง 43 แฟ้ม M&E เดือน กันยายน 2560ให้พี่พงษ์คะ รพ.สต.ห้องข่าใหม่ๆๆๆคะ 03823
0
3/10/2560 เวลา: 17:36:57 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐