สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
410
  รพ.สต.สว่าง ส่งรายงาน 506 ค่ะ sawang
0
12/12/2560 เวลา: 15:28:04 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
409
  รพ.สต.คำฮี ส่งรายงาน 506 bom
0
12/12/2560 เวลา: 10:13:07
408
  ส่งงานตู่ ธนัชชา
0
12/12/2560 เวลา: 08:54:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
407
  ขุมเงินส่งผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปี2560ให้น้องปูค่ะ น้องแป้ง
0
8/12/2560 เวลา: 16:09:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
406
  ส่งงานให้ตัวเองล่าสุด หนองบัว
0
8/12/2560 เวลา: 09:18:56 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
405
  ส่งงานให้ตัวเอง หนองบัว
0
8/12/2560 เวลา: 09:15:48
404
  ส่งงานให้ตัวเอง หนองบัว
0
8/12/2560 เวลา: 09:15:48
403
  ส่งงานให้พี่ตู่ ล่าสุด ค่ะ หนองบัว
0
6/12/2560 เวลา: 17:40:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
402
  ส่งงานให้พี่ตู่ค่ะ หนองบัว
0
6/12/2560 เวลา: 17:33:12 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
401
  ส่งแบบสรุปผลการตรวจภาวะแทรกซ้อน 61 ratree
0
6/12/2560 เวลา: 16:06:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
400
  ไฟล์สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษและสิ่งแวดล้อม kaew
0
6/12/2560 เวลา: 16:03:32 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
399
  แบบรายงานงวด61 ratree
0
6/12/2560 เวลา: 14:39:49 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
398
  รายชื่อผู้สัมผัสร่วมบ้านวัณโรคต.หนองเรือ 03842
0
30/11/2560 เวลา: 14:56:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
397
  ส่งผู้สัมผัสร่วมบ้านวัณโรคหนองเรือ 03842
0
30/11/2560 เวลา: 14:54:17 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
396
  รายงาน อสม.ทุ่งนางโอก รพ.สต.ทุ่งนางโอก
0
30/11/2560 เวลา: 13:31:25 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
395
  รายงาน อสม.ปี60 สิงห์ อนุวัฒน์
0
30/11/2560 เวลา: 10:05:59 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
394
  หนองหอยส่งรายงานการใช้ใบเสร็จ jariya
0
27/11/2560 เวลา: 11:16:22 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
393
  ส่งรายงาน อสม.ให้พี่หญิง nuch
0
27/11/2560 เวลา: 11:01:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
392
  แผนปฏิบัติราชการปี2561 yingnoiyaso
0
26/11/2560 เวลา: 23:12:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
391
  lส่ง รง.อสม.เดือน พ.ย.60 03826
0
25/11/2560 เวลา: 16:06:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐