สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
471
  ส่งรายการสอบเครื่องมือแพทย์ ปี 2561 สว่าง
0
4/01/2561 เวลา: 16:48:57 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
470
  ส่ง53 แฟ้มรพ.นายแพทย์หาญ ฝากพี่วีรพงษ์ เนื่องจากwincipเข้าไม่ได้คะ สุอาพร
0
4/01/2561 เวลา: 12:17:08 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
469
  หนองคูส่งรายงานR506ปี 2560แก้ไขใหม่ 03838
0
4/01/2561 เวลา: 11:52:19 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
468
  ส่ง 506 ให้ สกุณา หนองบัว
0
4/01/2561 เวลา: 11:30:15 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
467
  ส่งรง.อสม.เดือน ธ.ค.60 03826
0
4/01/2561 เวลา: 11:26:08 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
466
  ส่งรายงาน R506 รพ.สต.ทุ่งแต้
0
4/01/2561 เวลา: 11:24:20 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
465
  ส่งสรุป 506 คำน้ำสร้างค่ะ churirat
1
4/01/2561 เวลา: 11:00:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
464
  ส่ง 506 03834 รพ.สต.นาสะไมย์(ใหม่) อาทร
1
4/01/2561 เวลา: 10:47:09 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
463
  คำน้ำสร้างส่ง สรุป รายงาน 506 ใหม่ค่ะ churirat
0
4/01/2561 เวลา: 10:44:44 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
462
  ส่งรายงาน R506 รพ.สต.ทุ่งแต้ สุวคนธ์
0
4/01/2561 เวลา: 10:33:55 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
461
  ส่งรายงาน R506 รพ.สต.ทุ่งแต้ สุวคนธ์
0
4/01/2561 เวลา: 10:24:39 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
460
  ส่งรายงานR506 ปี2560 ใหม่ล่าสุดรพ.สต.ตาดทองค่ะ Suthira
1
4/01/2561 เวลา: 10:21:19 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
459
  ส่ง R506 ปี 2560 รพ.สต.ดู่ทุ่ง 03829 ใหม่ 03829
1
4/01/2561 เวลา: 10:20:12 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
458
  หนองหอยส่งr506 nonghoy
1
4/01/2561 เวลา: 10:06:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
457
  ส่ง R506 ค่าย suphawan
0
4/01/2561 เวลา: 10:05:51 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
456
  PCU.ค่าย ส่งR506 ใหม่ suphawan
1
4/01/2561 เวลา: 09:59:37 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
455
  ส่งรายงาน506ปี60 03842
0
4/01/2561 เวลา: 09:47:16 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
454
  ส่ง 506 ปี 2560 ณัฐพร
1
4/01/2561 เวลา: 09:20:15 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
453
  รพ.สต. เมือง 03822 ส่งรายงาน 506 1 ม.ค. 60-31 ธ.ค. 60 Jutatip
0
3/01/2561 เวลา: 17:28:18 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
452
  ขุมเงินส่ง R506 1มค60 - 31 ธค 60 ให้น้องปูจ้า น้องแป้ง
1
3/01/2561 เวลา: 17:04:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐