สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
||
 

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
704
  สรุปผลงาน นิเทศงานผสมผสาน weerapong
0
16/06/2563 เวลา: 14:12:22 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
703
  สรุปผลงานตามKPI ตรวจราชการ2562 weerapong
0
16/06/2563 เวลา: 14:11:28 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
702
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน weerapong
0
16/03/2563 เวลา: 14:52:15 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
701
  สรุปผลงานตามKPI ตรวจราชการ2562 weerapong
0
16/03/2563 เวลา: 14:19:41 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
700
  ให้หนองบัว supon
0
28/08/2562 เวลา: 10:55:43 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
699
  ส่งรายงาน 506 ม.ค.62 - ปัจจุบัน bom
0
16/08/2562 เวลา: 08:42:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
698
  ส่งให้คำฮีใหม่ chanchai212
0
26/07/2562 เวลา: 13:44:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
697
  ส่งให้คำฮี chanchai212
0
26/07/2562 เวลา: 13:39:00 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
696
  สามเพียส่งรายงานโภชนาการงวด 3/62 จารุวรรณ
0
4/04/2562 เวลา: 13:54:59 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
695
  สรุปงบ 03829
0
2/04/2562 เวลา: 14:20:03 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
694
  แผน 03829
0
2/04/2562 เวลา: 14:02:25 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
693
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการให้ สสอ เมืองค่ะ จารุวรรณ
0
28/02/2562 เวลา: 14:41:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
692
  สามเพียส่งงานให้ ผอ กิตติศักดิ์ จารุวรรณ
0
12/02/2562 เวลา: 12:27:19 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
691
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการ เดือน มค 62 จารุวรรณ
0
1/02/2562 เวลา: 15:39:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
690
  สามเพียสงรายงานโภชนาการงวด 2 จารุวรรณ
0
4/01/2562 เวลา: 14:35:40 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
689
  สามเพียส่งบัญชีวันทำการ เดือน ธค .61 จารุวรรณ
0
28/12/2561 เวลา: 10:58:45 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
688
  Measles yingnoiyaso
0
25/12/2561 เวลา: 09:20:06 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
687
  Test yingnoiyaso
0
24/12/2561 เวลา: 16:09:56 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
686
  แบบฟอร์ม 3 แบบสรุปค่า HI, CI ระดับตำบลวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 Jutatip
0
8/12/2561 เวลา: 10:39:57 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
685
  แบบฟอร์ม 3 แบบสรุปค่า HI, CI ระดับตำบลวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 Jutatip
0
8/12/2561 เวลา: 10:34:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

 

 

@ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐